Download hier de online versie van onze algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Avance Webshop

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van schoenen, handtassen en accessoires via de website van Avance (Cardi Fashion Group nv, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen - België, Tel +32 11 854 780, E-mail Webshop@avanceshoes.com, Ondr. BE0670 460 040).
Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Cardi Fashion Group nv en particulieren. Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor klanten uit België, Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg bedoeld. Het aanbod op deze site is uitsluitend bestemd voor klanten die in België, Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg wonen.
Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van onze producten, aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden en is men erdoor gebonden.
Cardi Fashion Group nv behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW.
Cardi Fashion Group nv heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webwinkel van Avance.

 

Bestelling

Indien een bestelling met succes is geplaatst, ontvangt u een bevestigingsmail met een overzicht van uw bestelling en een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. Indien u kiest voor een levering op een privéadres of in een bpost afhaalpunt, ontvangt u een tweede mail van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres. Indien u kiest voor een levering in een filiaal, ontvangt u een aankomstbevestiging van zodra uw bestelling in de winkel van keuze is gearriveerd. Indien het bestelde artikel toch niet voorradig blijkt te zijn, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.

 

Verzending en levering

U kunt vanuit België, Frankrijk en Luxemburg bestellen.
Levering in een filiaal: bestelde goederen worden naar één van de volgende Avance-winkels verstuurd: Hasselt, Leuven, Bree, Genk Shopping, Genk Hasseltweg, Tongeren, Diest, Oevel, Sint-Joris-Winge, Wijnegem, Kuurne, Waasland en Herentals. Onder normale omstandigheden dient u rekening te houden met een levertijd van 5 tot 7 werkdagen.
Levering op een privéadres: bestelde goederen worden per post naar het opgegeven adres verstuurd. Onder normale omstandigheden dient u rekening te houden met een levertijd van 2 werkdagen. Als u niet thuis bent op het moment van de levering, dan laat de bezorger van bpost een schriftelijk bericht na in uw brievenbus. Afhankelijk van uw keuze kunt u dan het pakket een tweede keer laten leveren of zelf gaan ophalen in het dichtstbijzijnde postkantoor. U vindt alle informatie op het bericht dat u in uw brievenbus vindt.
Er worden geen verzendingskosten aangerekend.U kunt ook vanuit Frankrijk en Luxemburg bestellen. Hiervoor zijn we wel genoodzaakt om een vaste verzendingskost van 7,50 EUR aan te rekenen voor een levering op een privéadres, ongeacht het bedrag van uw bestelling.
Indien de wettelijke maximale levertermijn van 30 dagen wordt overschreven, wordt uw bestelling terugbetaald.

 

Betalingsmodaliteiten

Betalingen kunnen online verricht worden via Bancontact/Mister Cash, VISA/MasterCard of SOFORT Banking. Als men ervoor opteert de bestelling af te halen in één van de Avance-filialen moet er toch steeds online betaald worden. Men kan een bestelling uit de Avance webshop niet afrekenen in een Avance-filiaal.
De betaling gebeurt in Euro. Cardi Fashion Group nv is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten.
Bestelde goederen blijven eigendom van Cardi Fashion Group nv tot de bestelling volledig is betaald.
Cardi Fashion Group nv neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Cardi Fashion Group nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

 

Terugzendingen/Omruilen

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" . Cardi Fashion Group nv beroept zich op geen enkele uitzonderingsgrond betreffende het herroepingsrecht. Voor meer informatie over de uitzonderingen op het herroepingsrecht, klik hier.
U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van uw aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van het retourformulier. Het retourformulier wordt standaard meegestuurd bij uw bestelling.
U kunt ons ook laten weten dat u van de verkoop afziet door het herroepingsformulier naar ons terug te sturen. U kan de aankoop die u wenst te annuleren of om te ruilen GRATIS binnenbrengen in één van onze filialen. Of u kan de bestelling op eigen kosten terugsturen naar: Webshop Avance, Cardi Fashion Group nv, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen, België (Ondr. BE0670 460 040). Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde terugzendingen worden niet geaccepteerd.
Retours die binnengebracht worden in één van onze filialen, worden contant terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Ruilen is niet mogelijk indien u kiest voor een retour naar het hoofdkantoor.
Gelieve het retourformulier steeds volledig in te vullen. We vragen u vriendelijk om steeds zoveel mogelijk gebruik te maken van de originele verpakking bij het terugsturen van de goederen.

 

Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt de wettelijke garantie. Dat betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. U dient daarvoor contact op te nemen met onze klantenservice op het nummer: +32 (11) / 854.780 (ma-do: 9u-17u en vrij: 9u-16u). Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie. Dan kunt u het product samen met het retourformulier binnenbrengen in een filiaal naar keuze of terugsturen naar: Avance België, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen. Na deze terugzending of het binnenbrengen in een filiaal naar keuze wordt er door ons bekeken of het product wegens een productiefout of wegens normale slijtage niet goed functioneert.

 

 • Wanneer er sprake is van een productiefout wordt u hier over ingelicht en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald.
 • Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden:
  • normale slijtage van zolen en hakken
  • kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf
  • beschadiging aan hak
  • door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken
  • overmatige transpiratie
  • afgeven van schoenen en kleding
  • artikelen beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding of schoenen

 

Klachten

Indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u via het contactformulier of via het nummer: +32 (11) / 854.780 contact opnemen met de klantenservice. Uw klacht zal zo snel mogelijk worden behandeld.
Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij de Europese Commissie via het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Overmacht

Cardi Fashion Group nv is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Cardi Fashion Group nv, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Cardi Fashion Group nv.

 

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Cardi Fashion Group nv zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

 

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

 

Privacy Policy Avance (Cardi Fashion Group)

Dit privacybeleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze websites inclusief onze webshop en onze wedstrijdpagina’s.

Cardi Fashion Group NV is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Avance maakt deel uit van Cardi Fashion Group NV.

Cardi Fashion Group NV
Lochtemanweg 15
3580 Beringen
België

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

Wat is het BeCommerce-label?

be commerceBeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand. Avance respecteert de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce. De Code bevat regels over privacy, kopen op afstand en telemarketing. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming. Avance, als drager van het BeCommerce Label, houdt zich aan de strengere regels die gericht zijn op het kopen op afstand via internet. Wij respecteren de Gedragscode van BeCommerce. Indien u een geschil heeft met ons, kunt u bij de Geschillencommissie via info@becommerce.be terecht. De Geschillencommissie is bevoegd voor het oplossen van en het oordelen over alle geschillen tussen een consument en een lid. De (individuele) benoeming van (leden van) de Geschillencommissie gebeurt door de Raad van Bestuur. Hiervoor is geen goedkeuring of acceptatie van de Algemene Vergadering vereist. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Geschillencommissie, met een nauwkeurige uiteenzetting van de feiten en vergezeld te gaan van alle nuttige stukken. De Geschillencommissie registreert onmiddellijk elke ingediende klacht en kent een identificatienummer toe. Hij bevestigt de ontvangst aan de eiser en gaat na of het dossier volledig is. In voorkomend geval wordt de klager verzocht meer gegevens te verstrekken over de klacht. De Geschillencommissie zendt de dossiergegevens naar het betrokken lid. www.becommerce.be